12.3 C
Šilutė
2023 / 10 / 02

Muitinės profesionalai darbo rinkoje vertingi kaip auksas

Ar jau skaitete?

Muitinės specialistai atlieka svarbų vaidmenį palengvinant tarptautinę prekybą ir užtikrinant teisėtą ir saugų prekės importą bei eksportą. Pasak profesoriaus dr. Kārlis Ketners, bet kuri tarptautinę veiklą vykdanti įmonė privalo turėti naujausių žinių apie bet kurios šalies, kurioje ji vykdo veiklą, mokesčių režimą, nes pasaulio mokesčių institucijos vis griežčiau žiūri į mokesčių įstatymų laikymąsi. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) kviečia studijuoti intensyvią vienerių metų trukmės nuotolinę MBA programą „Muitinės procesų valdymas“, orientuotą į verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų, veikiančių muitinės srityje, aukšto lygio vadovų rengimą ir, pasak VDU ŽŪA docentės dr. Erikos Besusparienės, skirta asmenims, siekiantiems tapti muitinės verslo lyderiais.

- Reklama -

Muitinės profesionalai ieško geriausių sprendimų

Pasak prof. dr. K. Ketners, muitinės specialistų darbas keičiasi ir yra kupinas naujų iššūkių. „Prekybos tinklai tapo sudėtingesni. Transporto ir logistikos paslaugos perskirstytos ir pakeistos, o nauda priklauso nuo didesnio patikimumo ir sąnaudų mažinimo. Tačiau gebėjimai užtikrinti skaidrumą ir stebėti prekių srautus pradeda atsilikti nuo šių pokyčių, todėl visuomenei kyla rizika, susijusi su saugumu ir sauga, galimu mokesčių ir muitų praradimu bei paslaugų kokybės pablogėjimu”, – pažymi prof. dr. K. Ketners.

Profesoriaus dr. Kārlis Ketners.

Profesorius atkreipia dėmesį į tai, kad muitinės specialistai šiuo metu ieško geriausio balanso, apimančio prekybos palengvinimą ir vykdymo užtikrinimą bei su tuo susijusių inovatyvių sprendimų. „Aukštasis mokslas ir akademiniai tyrimai pristato inovatyvius prekybos palengvinimo ir geresnio reikalavimų laikymosi sprendimus, gerinant duomenų matomumą ir priimant duomenimis pagrįstus sprendimus”, – sako prof. dr. K. Ketners. Pasak mokslininko, pagrindinė idėja – pakartotinai naudoti patikimus komercinius duomenis reguliavimo kontrolei, kai įmanoma, koordinuotam sienų valdymui ir elektroninio vieno langelio (skirtingų vyriausybinių agentūrų ataskaitų duomenų naudojimo) kūrimui.

Muitinės darbuotojams – nauji iššūkiai

Prof. dr. K. Ketners pažymi, kad anksčiau muitinės pareigūnai daugiausiai dėmesio skyrė fiziniam prekių tikrinimui ir buvo mokomi praktinio tikrinimo, apimančio ir teisines žinias. Tuo tarpu verslo specialistai, atsakingi už muitinės reikalus, buvo mokomi klasifikuoti prekes ir pildyti deklaracijas. Šiandien dėl sudėtingėjančių teisės aktų reikalavimų, priklausomybės nuo IT ir kitų pokyčių, reikia muitinės specialistų, turinčių specialių muitinės valdymo įgūdžių.

Kadangi žinių ir kompetencijos reikalavimai tapo kur kas griežtesni, taip pat reikia geriau išmanyti verslo procesus. „Aukštojo mokslo programos reikalingos, kad padėtų esamiems muitinės darbuotojams toliau tobulėti, kad jie galėtų susidoroti su šiais naujais iššūkiais. Be to, verslo specialistams, sprendžiantiems muitinės klausimus, norint laikytis reikalavimų, reikia išsamių žinių apie galiojančius teisės aktus, su jais susijusią riziką ir įgyvendinamas kontrolės priemones, įskaitant ir tas, kurios liečia įmonės informacines sistemas, taip pat šie specialistai turi dirbti strateginiu lygmeniu, išsamiai išmanyti muitinės reglamentų poveikį procesams”, – sako įvairių mokslinių ir studijų leidinių mokesčių klausimais autorius.

Skirtingų mokesčių sistemų išmanymas – nauda tarptautiniam verslui

VDU ŽŪA docentė dr. Erika Besusparienė.

Profesoriaus teigimu, tarptautiniams prekybos sandoriams ir tiekimo grandinių veikimui reikalingos žinios apie įvairių šalių vidaus mokesčius, tarptautinius mokesčių susitarimus, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo, ir įvairių pasaulio šalių vidaus mokesčių sistemų skirtumų panaudojimą vertinant įmonių apmokestinimą taikant skirtingus mokesčių tarifus, atitikties reikalavimus, mokesčių lengvatas ir kitas nuostatas.

- Reklama -

„Apmokestinimas yra dinamiškas ir daugeliu atžvilgių prieštaringas procesas. Tarptautinis verslo apmokestinimas daugiausiai apima įmonių ar įstaigų ir mokesčių pareigūnų derybų procesą. Įmonėms, kurios prekiauja ir vykdo veiklą daugiau nei vienoje šalyje, negalima neįvertinti tarptautinių mokesčių žinių vertės, nes jos sujungia sudėtingus tarptautinių mokesčių teisės aktų aspektus, įskaitant vykstančius pokyčius, verslo planavimo pokyčius ir komercinius bei politinius pokyčius visame pasaulyje”, – komentuoja prof. dr. K. Ketners.

Anot mokslininko, reguliarus tarptautinis mokesčių planavimas leidžia verslui susidaryti aiškesnį vaizdą apie mokestines lengvatas, mokesčių lengvatas ir nuolaidas, taikomas skirtingose šalyse, kapitalo judėjimo pasekmes verslo srityse ir tarpvalstybiniu mastu, mokesčių teisės aktų pakeitimus tiek verslo buveinės šalyje, tiek užsienio šalyje, kurioje verslas vykdo veiklą, galimus skirtingų šalių mokesčių režimų reikalavimų prieštaravimus ir verslo tikslų bei būsimų mokesčių planavimo tikslų ir reikalavimų sąveiką.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių funkcija verslo valdyme tampa vis sudėtingesnė. Tarptautinio verslo kontekste mokesčių funkcija turi užtikrinti, kad įmonė įvykdytų savo šalies mokestinius įsipareigojimus ir mokestines prievoles tarptautinėms institucijoms, kad mokėjimai būtų atliekami per kiekvienai šaliai tinkamą laikotarpį.

Studijų programa būsimiems muitinės verslo lyderiams

VDU ŽŪA docentė dr. E. Besusparienė siūlo atsižvelgti į tai, kad MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas” skirta asmenims, kurie nori siekti karjeros ar būti lyderiais muitinės procesų valdymo srityje. „Šiuo metu tai pirmoji MBA studijų programa muitinės žinių srityje Lietuvoje, galbūt net Europos kontekste. Magistrantūros studijos muitinės srityje susiduria su iššūkiais – dažnai muitinės procesų valdymo sritis paliečiama tik kaip specializacija”, – pastebi doc. dr. E. Besusparienė.

Ji atskleidžia, kad diskutuojant su verslu ir atsižvelgiant į pokyčius Europos Sąjungoje (ES), VDU ŽŪA siekia, kad studijų programoje į muitinės sritį būtų žvelgiama ir giliau, ir derinamos kitos reikalingos kompetencijos. „Pagrindiniai ramsčiai kuriant programą buvo Muitinės srities išsilavinimas pagal ES muitinės kompetencijų sąrangą ir ES vizija „Muitinė 2040“, todėl studijų programoje sujungėme muitinės ir mokesčių sritis. Žinoma, vien šių sričių būsimam vadovui nepakanka, todėl į studijų programą „Muitinės procesų valdymas” įtraukėme ir tarptautinių tiekimo grandinių procesus, tvarų muitinės valdymą, komunikaciją, o atsižvelgdami į naujas rizikas, pridėjome socialinę atsakomybę ir etiką bei aplinkosaugos priemones”, – pasakoja doc. dr. E. Besusparienė.

Reaguoja į rinkos poreikius

VDU ŽŪA docentė atskleidžia, kad poreikis kurti studijų programą „Muitinės procesų valdymas” atsirado stebint situaciją rinkoje. „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto dėstytojai ir mokslininkai yra stiprūs mokesčių ir logistikos srityse, todėl Lietuvos muitinės praktikų asociacijos vadovė Enrika Naujokė kreipėsi į mūsų fakultetą dėl poreikio ugdyti žmones, dirbančius muitinės srityje. Pirmasis mūsų bendras darbas buvo kursų muitinės tarpininkams paruošimas. Antrasis mūsų žingsnis buvo šios studijų programos „Muitinės procesų valdymas“ sukūrimas“, – kalba doc. dr. E. Besusparienė.

Ji pastebi, kad muitinės sritis ilgą laiką nerado savo vietos, kaip akademinė disciplina. „Vieni į ją žiūrėjo kaip į savaime suprantamą mokesčių objektą (per muitus ir kitus muitinės mokesčius), kiti – kaip į logistikos ar tiekimo grandinių dalį. Čia susidūrėme su problema, kad verslui reikia vadovų, turinčių gilių muitinės srities žinių, tačiau tokie vadovai nebuvo parengti. Suinteresuotosios šalys kartu su Pasaulio muitinių organizacija įsteigė Tarptautinį muitinės universitetų tinklą (International Network of Customs Universities, INCU) ir tik 2010 m. (po 3 universitetų sertifikavimo) tarptautiniu lygmeniu muitinės sritis buvo pripažinta kaip akademinė disciplina“, – pastebėjimais dalijasi mokslininkė.

Galimybė keisti profesiją arba kilti karjeros laiptais

Doc. dr. E. Besusparienė atkreipia dėmesį, kad jei žmogus nori keisti profesiją ar kilti karjeros laiptais, MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ gali atverti tam duris. „Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos muitinės praktikų asociacija, esame INCU nariai, taip pat tapome Muitinės žinių instituto (Customs Knowledge Institute, CKI) nariais. Mūsų studijų programos studentai taip pat turės galimybę dalyvauti šiuose tarptautiniuose tinkluose, gilinti žinias, kurti savo tarptautinį tinklą, o tai neabejotinai suteiks jiems naujų karjeros perspektyvų. Taigi, jei žmogus, baigęs bakalauro studijas, dirbo ir po studijų baigimo sukaupė 3 metų patirtį (nesvarbu, ar dirbo vadybininku, buhalteriu, logistu ar kitu darbuotoju), jis gali stoti į MBA studijų programą“, – sako VDU ŽŪA docentė ir pažymi, kad svarbiausia – vidinė motyvacija kelti kvalifikaciją ir kilti karjeros laiptais.

Nuotolinės studijos dirbantiems žmonėms

Doc. dr. E. Besusparienė pasakoja, kad viena iš priežasčių, kodėl pasirinktas nuotolinis studijų formatas yra būsimų studentų užimtumas. „MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ skirta dirbantiems žmonėms arba tiems, kurie jau turi savo verslą, todėl tik po darbo gali skirti laiko žinių ir kompetencijų gilinimui. Be to, manome, kad dalis mūsų studentų bus Z kartos atstovai (~28 m.), kurie svarstys karjeros galimybes ir galbūt rinksis mūsų studijų programą. Jie technologijomis naudojasi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl jiems dar lengviau įsisavinti žinias, nes paskaitų metu naudojame aktyvias skaitmenines priemones“, – atskleidžia docentė.

Svarbiausia, anot jos, kad MBA studijų programoje dėsto ekspertai iš užsienio, kurie suteikia pridėtinę vertę mokantis muitinės srities iš skirtingų šalių patirties, todėl nuotolinių studijų dėka užsienio dėstytojams lengviau užmegzti ryšį su studentais. Ji pažymi, kad ES parengtoje vizijoje „Muitinė 2040“ – visos ES muitinės matomos kaip viena bendra ES muitinė su bendru reguliavimu ir bendromis taisyklėmis.

Tačiau doc. dr. E. Besusparienė pažymi, kad ne mažiau svarbus yra ir tiesioginis bendravimas. „MBA studijų programoje „Muitinės procesų valdymas“ 10 proc. skirsime tiesioginiams susitikimams. Todėl planuojame 1–2 kartus per semestrą suburti studentus ir dėstytojus kūrybinėms dirbtuvėms, renginiams, projektų rengimui ar pristatymui“, – sako VDU ŽŪA docentė.

Mokslininkė pastebi, kad dalyko turinys ir naudojamos technologijos priklauso nuo dalyko dėstytojo. Nuotoliniam mokymui pritaikytą studijų dalyką dažniausiai sudaro tekstinė medžiaga, vaizdo įrašai, paskaitų įrašai, atvejo analizės, aktyvūs darbo dokumentai debesyje, žaidimų principais paremtos užduotys. Paskaitos vyksta sinchroniškai, tačiau studentas taip pat turi galimybę mokytis asinchroniškai, prisijungęs tik jam patogiu laiku, dalyvauti diskusijoje, peržiūrėti ankstesnius įrašus.

Lauktas naujos tarptautinės programos atsiradimas

Muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė.

Lietuvos muitinės praktikų asociacijos direktorė ir viena iš muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė atkreipia dėmesį, kad simboliška, jog studijų programa startuoja tais metais, kai Pasaulio muitinių organizacijos tradicinė metų tema – dalijimasis žiniomis. Tai atspindi augančią muitinės srities ir žinių svarbą. Muitinės srities akademinės programos yra palyginti naujos, todėl šios naujos tarptautinės programos atsiradimas yra labai savalaikis.

Pati sritis yra labai sudėtinga – muitinės kontrolė apima ne tik muitų teisės aktus, bet ir vadinamuosius ne muitų teisės aktus. „Muitinė yra „priešakinėse linijose“ užtikrinant, kad į rinką patektų tik saugūs, reikalavimus atitinkantys produktai ir būtų tinkamai sumokėti reikiami mokesčiai. Be to, šiandien visi žinome apie eksporto kontrolę ir sankcijas, už kurias taip pat atsakinga muitinė. Galiausiai, muitinė atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad į rinkas patektų aplinkai nekenksmingi produktai. Veiksminga kontrolė prasideda nuo žinių, kurios ne mažiau reikalingos ir įmonėms, kad prekės neužstrigtų pasienyje ar vėliau nekiltų problemų atliekant muitinės auditą“, – pastebi E. Naujokė.

Ji pabrėžia žinių svarbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad muitinė vis daugiau dėmesio skiria patikrinimams po muitinio įforminimo (siekiant padidinti pasienio pajėgumus) – tokie patikrinimai dažnai lemia papildomus mokesčius, baudas, sankcijas ir sumas, kurios gali siekti šimtus tūkstančių eurų. „Jei prekės sulaikomos pasienyje, patiriamos arba nustatytų neatitikimų šalinimo išlaidos, arba prekės apskritai gali būti neįleistos. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje atsakomybė tenka ne tik įmonei, bet ir darbuotojams. Atsakomybė įtvirtinta Administracinių nusižengimų kodekse. Fiziniam asmeniui (deklarantui, vadovui, finansininkui ir pan.) skiriamos baudos gali siekti kelis tūkstančius eurų“, – pažymi E. Naujokė.

Galimybė susipažinti su pasaulinėmis aktualijomis

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė.

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė pažymi, kad tokios į muitinės procesą orientuotos programos Lietuvoje labai trūko. „Turime kursus muitinės tarpininkams, turime bakalauro studijas, bet iš esmės nebuvo galimybių gilintis į niuansus, pereiti į aukštesnį lygį, analizuoti klausimus, kurie aptariami pasaulyje. Be to, šios programos unikalumas – kad ji tinka ir viešajam, ir privačiam sektoriui – ji gali tapti dar viena tinklaveikos platforma muitinės bendruomenėje“, – tikisi M. Bielskienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad kompetencijų poreikis auga su kiekvienais metais. „Taip yra dėl didėjančio teisės aktų skaičiaus. Taip pat dėl teismų praktikos, kuri aiškina teisės aktus ir kartais jų taikymą pakreipia netikėta ir dažnai sudėtingesne linkme. Be to, rinka susiduria su prekybos formų ir sričių transformacija – eksponentiniu e. prekybos augimu, žiedine ekonomika. Dėl visų šių priežasčių teisės aktų laikymasis tampa vis brangesnis, taip pat vis skausmingesnis, jei tinkamai nesprendžiamas. Kita vertus, reikalavimų besilaikančioms įmonėms atsiveria naujos galimybės, pavyzdžiui, įvairios supaprastintos muitinės procedūros, todėl muitinės žinių turintys ekspertai yra ir bus aukso vertės“, – apibendrina M. Bielskienė.

Elena Bagdonavičiūtė
Marketingo ir komunikacijos departamento vyresnioji specialistė
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

spot_img

Gali nelikti prievolės per šventes kelti valstybės vėliavą prie namų, jei ten nuolat negyveni

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA). Pernai Seimo pritarimo pateikimo stadijoje sulaukęs siūlymas švenčių dienomis leisti gyventojams nekelti valstybės vėliavos prie namų, kuriuose nuolat negyvenama, toliau skinasi kelią parlamente.   Šią savaitę Seimo nariai vienbalsiai po svarstymo,...

2024 m. „Sodros“ biudžeto projektas: pajamos sieks 7,64 mlrd. eurų

Informacinėje teisės aktų sistemoje įregistruotas Valstybinio socialinio draudimo fondo 2024 metų biudžeto projektas. Kitais metais planuojama, kad „Sodros“ pajamos bus 7,64 mlrd. eurų, t. y. 8,2 proc. (579,5 mln. eurų) didesnės nei laukiama 2023...

Horoskopai spalio 1 dienai

AVINASNeplanuotas brangus pirkinys gali pasirodyti labai vykęs sprendimas, bet verčiau nepasiduokite pagundai. Nesileiskite įkalbamas, galvokite savo galva. Kur jūsų pinigai, ten turi būti ir jūsų sprendimas. Kartais atsisakymas kuo nors dalytis visai priimtinas ir...

Kaip sutaupyti gaminant maistą ant kaitlentės? Kelios klaidos sąskaitas gerokai padidina

Rudenėjant maisto gamyba nuo grilio vėl grįžta į namus. Ant kaitlentės vis dažniau atsiduria troškiniai, sriubos, pradeda virti obuolienės. Kaip pasirūpinti, kad dėl to neišaugtų elektros energijos sąskaitos? Prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos technologė Gailė...

7 daržovės, kurių geriau nedėkite į šaldytuvą – ten jos suges greičiau

Ką tik apsirūpinote daržovių atsargomis? Pirmasis dažno instinktas grįžus namo – sudėti jas į šaldytuvą, daržovėms skirtą stalčių. Tačiau „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė įspėja, kad kai kurios gėrybės negali pakęsti...

Gydytojas Valerijus Morozovas atskleidžia: kodėl reikalingi arba nereikalingi maisto papildai?

Anot mokslininkų, imuninė organizmo apsauga yra sudėtingas procesas, priklausantis nuo įvairių veiksnių, tačiau, daugelio įsivaizdavimui, jį sustiprinti galėtų vien tik papildai. Rudenį vaistinėse vis prašoma „ko nors imunitetui“ arba savarankiškai įsigyjama papildų, kurių ne...

Jei saugote savo širdį ir kraujagysles, rinkitės liesiausias kiaulienos dalis: toks troškinys patiks visai...

Jei per vasaros karščius pietums ir vakarienei dažnai rinkdavomės lengvas salotas, vėstant orams taip ir traukia aromatingi mėsos troškiniai, kurių kvapas iškart pasklinda po visus namus. Nebrangi ir populiari kiauliena tinkama greitai paruošiamiems pietums...

V. Sinkevičius apie Baltijos jūroje palaidotus sprogmenis: situacija grėsminga

Pasibaigus konferencijai „Mano Baltija“, jos sumanytojas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Virginijus Sinkevičius įvardija esminius renginio metu priimtus įsipareigojimus Baltijos jūros būklei gerinti. Jis taip pat pabrėžia, kad konferencijoje...

„Iki“ pataria: spaudžiate morkų sultis? Neišmeskite tarkių – 3 idėjos, ką skanaus iš jų...

Pigios, skanios, maloniai traškančios ir puikiai tinkančios tiek garnyrams, tiek desertams – morkos puikuojasi tarp mėgstamiausių lietuvių daržovių. Dažnas mėgsta savo organizmą palepinti ir morkų sultimis, po kurių likę tarkiai paprastai keliauja į šiukšliadėžę....

Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo sveikas ir nebrangus receptas – pasinaudokite ypač skanių ir greitų kiaušinių...

Jau kurį laiką socialiniuose tinkluose neslūgsta milžiniškas susidomėjimas keptų kiaušinių su feta receptu, kuris pateisina įvairiausius lūkesčius: pigu, greita, paprasta ir be galo skanu. Šiam netradiciniam įprastų pusryčių variantui reikės vos kelių produktų, iš...

Partiniuose reitinguose štilis: socialdemokratai išlieka patraukliausiu pasirinkimu Seimo rinkimams

Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausią tikimybę juos laimėti toliau turi opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Tai rodo „Lietuvos ryto“ užsakymu rugsėjo 14–23 dienomis atlikta bendrovės „Vilmorus“ apklausa. Naujausių apklausų duomenimis, už LSDP balsuotų...

ORAI: Temperatūra kris žemyn beveik 10 laipsnių

Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–20 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai...

Horoskopai rugsėjo 30 dienai

AVINASKai visos priemonės jau išbandytos ir nepadėjo, gali išgelbėti paprasčiausias užsispyrimas. Kiek galite laikykitės laiko ir praktikos patikrintų veiklos metodų. Šiandien netinkamas metas eksperimentuoti. JAUTISKodėl taip negatyviai mąstote? Šiuo metu tikitės tik blogiausio ir tikrai...

Netaisyklinga laikysena, nusilpę raumenys bei viršsvoris – pasyvaus gyvenimo būdo pasekmės: kaip jas taisyti...

Pamažu vėstant orams, dauguma grįžtame prie senų įpročių – sėslesnio laisvalaikio ir tingių vakarų priešais ekraną, žiūrint mėgstamus serialus. Dažni vasaros bičiuliai riedučiai, tinklinio kamuoliai bei dviračiai lieka dulkėti sandėliukuose, o pažadai reguliariai lankytis...

Su seksualinio smurto aukomis dirbantys specialistai susivienijo – kuriamas Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą...

Smurtas vis dar išlieka viena opiausių mūsų visuomenės problemų. Lietuvoje egzistuoja labai daug ir įvairių smurto rūšių. Viena jų – seksualinė prievarta. Su nukentėjusiais nuo seksualinio smurto daugelį metų dirbančios nevyriausybinės organizacijos bei jų...

„Iki“ pataria: 8 taisyklės, kad rankšluosčiai būtų ne tik švarūs, bet ir ypač purūs...

Pastebėjote, kad laikui bėgant rankšluosčiai jau nebėra tokie minkšti ir purūs? Galbūt net nėra malonu juos liesti, o pluoštas tapo šiurkštus? Dar nebūtina jų nurašyti – padėtį pataisyti galite teisingai juos skalbiant. Pasak Vaidos...

Spalio 10-ąją Lietuva nušvis žaliai – skelbiama akcija „Žalia šviesa gyvenimui“

Nevyriausybinė organizacija „Jaunimo linija“ kviečia kartu paminėti spalio 10-ąją – Pasaulinę psichinės sveikatos dieną – ir rengia akciją „Žalia šviesa gyvenimui“. Ja norima atkreipti dėmesį į jaunų žmonių psichinę bei emocinę sveikatą. Vis dar...

„Dievų vaisius“, bet nekainuoja nė euro: paaiškino, ar reikia lupti persimoną ir kaip jį...

Azijoje „dievų vaisiumi“ vadinami persimonai – sveiki, nebrangūs ir be galo skanūs, galintys net gelbėti nuo noro smaližiauti saldumynais. Jau ne vieną rudens sezoną kartu su obuoliais, kriaušėmis, slyvomis, vynuogėmis persimonai tampa įprasta ir...

„Rimi“ pirkėjai saugojo gamtą ir sutaupė apie 5 mln eurų: prekių krepšelyje vis dažniau...

Kasmet rugsėjo 29 d. minima Tarptautinė informavimo apie maisto švaistymą diena. Maisto švaistymas yra viena opiausių globalaus pasaulio problemų, prisidedanti prie pasaulinio bado augimo, vertingų išteklių eikvojimo bei dar didesnės žalos, daromos aplinkai. 2021...

Prinokusį melioną išsirinkti bus vieni niekai – tereikia įvertinti 4 dalykus

Saldus ir sultingas melionas – tikras džiaugsmas skonio receptoriams. Tačiau renkantis, laikant namuose ir ragaujant šiuos vaisius pravers atidumas. Prekybos tinklo „Iki“ žinovai pasidalijo keletu patarimų, kaip kaskart išsirinkti prinokusį melioną ir su kuo...

ORAI: Penktadienio dieną nelis

Penktadienio dieną nelis. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur trumpai palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17,...

Horoskopai rugsėjo 29 dienai

AVINASGalia, kurią dabar laikote rankose - lyg dviašmenis kalavijas. Viena vertus, tai jūsų sėkmės laidas, kita vertus, gali būti žlugimo pradžia. Viskas priklausys nuo jūsų sprendimų. Saugokitės trumparegių karštakošių ir kvailo varžymosi. JAUTISJums reikia pasitarti...
spot_img
spot_img
spot_img